BOTEH
Marinići bb
51216 VIŠKOVO
CROATIA

Tel.: +385(0)51 / 504 - 386
Fax.: +385(0)51 / 545 - 769

info@boteh.com.hr
www.boteh.com.hr

OIB/PDV ID: HR52214348131
MB: 97296287
IBAN:HR7624020061140236182
SWIFT ESBCHR 22

Boteh CNC Rijeka Viskovo Kroatia

Boteh CNC Rijeka Viskovo Kroatia

Boteh CNC Rijeka Viskovo Kroatia

usluge
 

BOTEH - CNC Strojna Obrada Metala

Boteh nudi usluge strojne obrade metala iz tehničke dokumentacije, usluge mjerenja i uslugu piljenja.

Mogućnost strojne obrade:
- CNC 3-osni stroj dimenzija xyz 2600, 1100, 1000mm,
- CNC 3-osni stroj dimenzija xyz 1400, 720, 600mm,
- CNC 3-osni stroj dimenzija xyz 1100, 650, 600mm, (2 komada),
- CNC 3 osni stroj dimenzija xyz 660, 400, 450mm,
- CNC vertikalni / horizontalni 3-osni stroj dimenzija xyz 800, 500, 500mm
.

Mogućnost mjerenja:
- Mjerna mašina Brown & Sharpe Xcel 122010 ima mogućnosti xyz 1200, 2000, 1000mm.
- Za mjerenje stručno osoblje koristi program PC-DMIS Pro.

Mogućnost piljenja:
Martin T70:
Širine reza: 850mm
Visine reza: maks. 170mm.

U proizvodnji provodimo sustav kvalitete ISO 9001:2008.